VERITECH ERP
Бизнесийн нэгдсэн платформ

Борлуулалт, Маркетинг, Төсөв, Санхүү, Хүний нөөц, Худалдан авалт, Үйлдвэрлэл гэх мэт танай байгууллагын үндсэн процессуудыг уялдуулан загварчилж, үйл ажиллагаандаа инноваци нэвтрүүлэн бизнесээ удирдахад одоо хялбархан боллоо.

Бизнесийн удирдлагын цогц шийдэл

Монголд анх удаа дэлхийн түвшний шинэлэг шийдлийг та өөрийн бизнесдээ хэвшүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хамгийн хялбар, хамгийн ухаалгаар шуурхай хянах, удирдах боломжуудыг Veritech ERP танд олгоно.Хялбархан!

Танай байгууллагад учирч байгаа технологи, програмын бэрхшээлийг даван туулах боломжийг Veritech ERP платформ олгоно.

Борлуулалт, Маркетинг, Төсөв, Санхүү, Хүний нөөц, Худалдан авалт, Үйлдвэрлэл гэх мэт танай байгууллагын үндсэн процессуудыг уялдуулан загварчилж, үйл ажиллагаандаа инноваци нэвтрүүлэн бизнесээ удирдахад одоо хялбархан боллоо.

Платформын давуу талууд

Enterprise data management
Бүх төрлийн мэдээллийн сан эх үүсвэртэй хялбар холбогдоно.
Уялдаа холбоо
Бизнес процесс, санхүүгийн загвар, бизнес стратегийг уялдаа бүхий байдлаар загварчилна.
Бизнес процессийн удирдлага
Цаасан дээрх бизнес анализыг хүссэн үедээ загварчлах, ажиллуулах гайхалтай боломжийг танд олгоно.
Тогтмол сайжруулалт
Богино хугацаанд, хамгийн бага зардалтай тогтмол сайжруулалт бүхий ре-инженеринг хийснээр өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.
Хэрэглэгчийн удирдлага
Veritech ERP платформ нь хэрэглэгчийн тохиргоог нарийвчлан, хялбар тохируулна.
Application gallery
Veritech ERP платформд аль ч бизнесийн системийг загварчилж, уялдуулан ажиллуулж болно.

Технологийн түнш

  • SK C&C
  • Scytl
  • Ramco
  • Oracle
  • Mitac
  • Innovatrics
  • Free balance
  • E-mudhra
  • Dominion Voting
  • Newgen